Instrooitechniek

De ligbox wordt op 95% van de melkveehouderijen toegepast. Het is een zeer belangrijke plaats in de stal, de plek waar de koe zijn voer herkauwt, melk produceert en tot rust komt. Hier moet de koe dus graag gaan liggen en om hiervoor te zorgen is een goed onderhouden boxdek een must. Het strooisel dat aangebracht wordt speelt hierin een zeer belangrijke rol en moet op tijd en met voldoende mate ververst worden.
Om dit goed en efficient te kunnen doen heeft Flingk een divers programma aan strooiers voor diverse strooisels en situaties.

Diepstrooisel of matten/koematras
We maken onderscheid in diepstrooiselboxen en boxen bedekt met matten. Wanneer dagelijks kleine hoeveelheden gestrooid worden op ligboxen met matten komt u uit bij de elektrische instrooier SE250, hydraulische aanbouwstrooier type Z (met optie doseerschuif) of CS. Hiermee kunnen kleine hoeveelheden strooisel zeer nauwkeurig gedoseerd en gestrooid worden. In diepstrooiselboxen moeten grotere hoeveelheden strooisel aangebracht worden en hiervoor zijn de types Z, S, SX, ZX, ZXS, KSS en GS zeer geschikt. In de tabel hieronder kunt u zien voor welke strooisels de verschillende types strooier geschikt zijn.
Op deze pagina staat elk type strooier beschreven. Tevens hebben we de BV beddingvlakker, geschikt voor het vlakleggen/bijwerken van diepstrooiselboxen. 
Voor vragen of advies kunt u altijd contact opnemen.

             Type
SE
Type
Z
Type
CS
Type
S
Type
SX
Type
ZX
Type
ZXS
Type
KSS
Type
GS 
 Z   Zaagsel x x x x x   x  x x x
 GS    Gemalen stro x x x x x   x  x x x
 HS    Gehakseld stro             x  x x  x
 M     Gescheiden mest x           x  x x  x
 MI     Gescheiden mest ingekuild x             x x x
 K   Kalk x x   x x x     x  
 S      Zand x       x x        
 PM    Paardenmest met krullen               x x  x
 PMS   Paardenmest met stro                  x   x
 KS   Mengsel van stro, kalk en water (mengverh: 1/5/2)                 x x
 TP   Rest tomatenplanten             x x x x
 PS   Papiersnippers x             x x  
 SP   Stro-pellets x   x x x x   x x